Wie zijn wij?

MIV Assalam
Wie is MIV Assalam?

Naast het bieden van religieuze faciliteiten, ziet MIV Assalam het als haar taak in de samenleving in de wijk aanwezig te zijn. Zij zoekt onder andere naar verbinding door aansluiting te zoeken bij wijkactiviteiten, in het bijzonder die activiteiten die gericht zijn op het samenleven in een multiculturele wijk, en door het organiseren van activiteiten die een ontmoeting tussen buurtbewoners en de islamitische vereniging mogelijk maken.

MIV Assalam heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als een belangrijke plek voor moslims en niet-moslims in Gouda. Naast de religieuze functie vervult MIV Assalam een rol als sociaal-cultureel ontmoetingscentrum voor moslims in de stad. Een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van MIV Assalam vormt het aanbieden van educatieve, emancipatorische en culturele activiteiten. Daarmee is de vereniging meer dan een gebedsruimte, maar vervult zij als moskee Assalam tevens een brugfunctie tussen moslims en niet-moslims in de Goudse samenleving.

Voor niet-moslims is MIV Assalam het informatiecentrum waar men in contact kan komen met moslims en informatie kan krijgen over de islam. In de huidige periode waarin de islam wereldwijd in de schijnwerpers is komen te staan en de negatieve beeldvorming over de islam sterk is gegroeid, achten wij deze brugfunctie van groot belang. Vredespad , verbondenheid met de buren op de Goudse Dunantsingel liggen kerk en moskee recht tegenover elkaar. En zoals het goede buren betaamt, zijn er al jarenlang over en weer, prima contacten.

Visie

MIV Assalam is een non-profit organisatie, die zich primair bezig houdt met het ontplooien van activiteiten voor de Goudse (moslim)gemeenschap. Deze activiteiten moeten er toe leiden dat Goudse moslims emanciperen en participeren in de samenleving.

Missie

De vereniging streeft naar het behoud van eenheid en eigen identiteit in de moslimgemeenschap. De vereniging wil zich inzetten voor het realiseren van een centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor alle organisaties en belanghebbenden die zich inzetten voor de (moslim)gemeenschap in Gouda. De vereniging wil zich profileren als een volwaardige gesprekspartner voor onder andere de Gemeente, maatschappelijke en culturele organisatie. Het doel is voor meer wederzijds begrip, acceptatie, dialoog en nauwere samenwerking tussen Gouwenaren ongeacht achtergrond.


Tekort gebedsplaatsen

MIV Assalam en de gemeente Gouda hebben in 2018 een intentieovereenkomst getekend met als doel de huisvestingsproblematiek van de Goudse moskeeën op te lossen. De islamitische gemeenschap in Gouda heeft namelijk al meer dan een decennium te kampen met een tekort aan gebedsplaatsen

Eerder heeft MIV Assalam middels een ruimtebehoefte-onderzoek in kaart gebracht dat er een substantiële en structurele behoefte is aan extra gebedsplaatsen voor de islamitische gemeenschap in Gouda. Hiermee is een onderbouwing van het probleem verwezenlijkt waarmee men niet omheen kan.

Bereikte oplossingen

Samen met de gemeente Gouda zijn wij op zoek gegaan naar een passende oplossing. Dit niet alleen voor Gouda-Oost, maar hebben we ook breder gekeken hoe we een oplossing kunnen realiseren voor heel Gouda. In deze periode hebben we intensief samengewerkt met de gemeente. Tijdens deze samenwerking is er veel vertrouwen opgebouwd tussen beide partijen, zowel op bestuurlijk als operationeel niveau. De samenwerking met de gemeente is niet altijd goed even goed geweest in het verleden. Des te meer we nu ook erg content zijn met de huidige situatie.

Wijkmoskee Gouda-Oost

We zijn tot twee oplossingen gekomen. De bestaande wijkmoskee aan De Rijkestraat 2 wordt/is verhuisd naar de Dunantsingel 92. Op deze plek kunnen we het tekort aan gebedsplaatsen in Gouda-Oost oplossen. Op deze locatie is er namelijk ruimte voor maximaal 500 personen. Dit betekent een toename van 250 extra gebedsplaatsen. In eerste instantie geldt de gemaakte afspraak voor 1 jaar. Daarna vindt er een evaluatie plaats met optionele verlenging voor 8 jaar. Deze evaluatie zal medio 2019 plaats vinden.

Islamitisch Maatschappelijk Centrum

Naast de wijkmoskee heeft MIV Assalam ook overeenstemming bereikt over het oprichten van een Islamitisch Centrum op Antwerpseweg 1. Op deze manier kunnen we ook iets doen aan het tekort aan gebedsplaatsen aan de andere kant van het spoor van Gouda. Hier komt namelijk plek voor 350 gebedsplaatsen. Daarnaast komt er ook ruimte beschikbaar voor het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om de Goudse islamitische gemeenschap een professionele plek te bieden waarin ze haar geloof kan belijden.

Sinds de start van Ramadan 2018 is de wijkmoskee van De Rijkestraat 2 verhuisd naar de Dunantsingel 92. Op de oude locatie had de moskee al ruime tijd te kampen met ruimtegebrek. Het pand op de Rijkestraat was niet geschikt om iedere bezoeker een fatsoenlijke plaats te bieden. Het kwam dan ook regelmatig voor dat dat er op vrijdagen en vooral op islamitische feestdagen op straat werd gebeden (zie ook foto hieronder). Dit is voor ons en de omgeving geen wenselijke situatie. Omdat een goede plek in de wijk en een goed contact met de buurt bij ons hoog in het vaandel staat, is moskee Assalam gaan onderzoeken hoe dit opgelost kan worden.

In samenspraak met de gemeente Gouda zijn we tot de oplossing gekomen te verhuizen naar de nieuwe locatie iets verder op in de straat. Op deze plek is er namelijk ruimte voor maximaal 500 personen. Dit betekent een toename van 250 extra gebedsplaatsen. In eerste instantie geldt de gemaakte afspraak voor 1 jaar. Daarna vindt er een evaluatie plaats met optionele verlenging voor 8 jaar. Deze evaluatie zal medio 2019 plaats vinden.

Realisatie Islamitisch Centrum

Momenteel is MIV Assalam hard bezig om een Islamitisch Centrum te realiseren in Gouda. Dit centrum zal naast een gebedsplek ook andere functies hebben zoals maatschappelijke en culturele activiteiten. Hiermee kan er voldaan worden aan de religieuze behoeften van moslims in deze tijd.  In het centrum zijn alle mensen uit Gouda welkom.

Het gebouw zal bestaan uit drie verdiepingen met een eigen parkeerterrein omgeven door een hek met ruimte voor 59 auto’s. Het wordt insha Allah een modern gebouw met alle faciliteiten die nodig zijn voor een moskee in deze tijd, daarbij kun je denken aan:

 • Gebedsruimten voor mannen en vrouwen
 • Diverse leslokalen voor educatie van jong en oud
 • Conferentie-, activiteiten en ontmoetingsruimten voor mannen, vrouwen en jongeren.
 • Buurtcentrum voor mannen en vrouwen
 • Bibliotheek en studieruimte
 • Kantines voor mannen en vrouwen
 • Ontvangstruimte en informatiebalie
 • Dodenwassingsruimte en mortuarium (koelingsruimte)

Hieronder wat artist impressions van hoe het gebouw eruit gaat zien.

De voortgang van de bouw kan gevolgd worden bij het item Nieuws.

De Marokkaans Islamitische Vereniging Moskee (MIV) Assalam is in 1998 opgericht en is daarmee de derde moskee in de gemeente Gouda.  De moskee bevindt zich in de wijk Oosterwei in Gouda-Oost, pal tegenover de hervormde Vredeskerk (PKN). “Assalam” betekent vrede en was destijds geïnspireerd op de naam van onze buren. MIV Assalam heeft de volgende primaire doelstellingen:

 1. Het realiseren van en zorgdragen voor voorzieningen ten behoeve van de geloofsuitoefening van moslims in de gemeente Gouda
 2. Het realiseren van en zorgdragen voor optimale participatie van moslims aan de Goudse samenleving
 3. Het bevorderen van de overgave aan de wil van Allah en het onderhouden van de zuilen van de islam
 4. Het vestigen van eenheid tussen de moslims
 5. Het bevorderen van de godsdienstige, culturele en sociale belangen van moslims, alsmede van de betrekkingen met andere gelijksoortige instellingen;
 6. Het bevorderen van de studie van de islam;
 7. Het prediken, verkondigen en verbreiden van de islamitische godsdienst zoals deze is vastgesteld in de heilige Koran en de overleveringen van de profeet Mohamed (vrede zij met hem);
 8.  Het geven van godsdienstonderwijs.

In 2005 kwam bij de voorbereiding van het wijkfeest het idee op om met verf een vredespad te maken tussen de Assalam (Vredes)moskee en de Vredeskerk. Een jaar daarna is dit initiatief, waarvan nog wat resten te zien waren, verder uitgewerkt door de kunstenaars Ties ten Bosch en Kamiel Verschuren. Het resultaat is een in kunstig blauwe tegels uitgevoerd pad tussen de Hervormde Vredeskerk (PKN) en de Assalam moskee. Op vrijdag 4 april 2006 heeft wethouder Siebe Keulen het Vredespad tussen de kerk en de moskee met een klinkende speech officieel geopend. In het bijzijn van het bestuur van de moskee Assalam, de kerkenraad van de Vredeskerk, de kunstenaars Ties ten Bosch en Kamiel Verschuren, wijkbewoners, de initiatiefnemers van deze bijeenkomst, leden van het Wijkteam Gouda-Oost, Vereniging RenM, medewerkers van Factor-G, Wijkaanpak, wooncorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners en het projectbureau Wijkontwikkeling. Het werd een feestelijke bijeenkomst die gestart werd met het loslaten van vredesduiven.

Kom langs de moskee en doneer!

#BOUWMEE drop-off actie op locatie…

CONTANT

Doneer contant.

U betaalt uw bijdrage contant bij  1 van de bestuursleden. U krijgt een kwitantie als bewijs van betaling mee.

 

 

Doneer Goud & Juwelen

Donatie Goud & Juwelen.

U doneert uw sieraden voor de bouw van de moskee. Na verkoop van de sieraden ontvangt u van ons een bewijs waaruit blijkt wat de waarde is geweest van uw donatie.

No IDeal?

Pinnen & Overmaken

U kunt op locatie pinnen en overboekingen op rekening plaatsen.

IBAN:  NL86 ABNA 0835976149, o.v.v. realisatie Islamitisch Centrum

IBAN: NL69 INGB 0686 1298 30, o.v.v. realisatie Islamitisch Centrum

Locatie: Dunantsingel 92, 2806 JD Gouda

Wat geweest is & wat nog moet komen

MIV Assalam Nieuws

Testimonials & Reviews

Wat wordt er gezegd over MIV Assalam?

Krant

Komst van islamitisch centrum in Gouda is nu definitief

Alles wijst erop dat afgifte van de vergunning voor islamitisch centrum MIV Assalam in Gouda aanstaande is. De gesprekken zijn succesvol afgerond. De gemeente Gouda en Assalam geven morgen een toelichting.

Krant

Start verbouwing islamitisch centrum Gouda

Gouda – Onder grote belangstelling is vrijdag het officiële startsein gegeven voor de grootschalige verbouwing van het islamitisch maatschappelijk centrum aan de Antwerpseweg 1. Met lekkere hapjes, drankjes en Goudse siroopwafels had MIV Assalam er een echt Gouds feestje van gemaakt.

Tv / Radio

Gouda krijgt vierde moskee: kleinschalig en in overleg met de buurt

GOUDA – Er komt in Gouda definitief een vierde moskee. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarover een overeenkomst gesloten met het bestuur van de wijkmoskee in Gouda Oost. Daarmee komt een einde aan een zoektocht van tien jaar, die behoorlijk wat sporen heeft nagelaten bij de politiek en de lokale bevolking.

Grand

Popular cooking blog

“Isum dolor vestibulum purus lacinia, nullios dolor vitae scelerisque lacus consequat. Vestibulum at tempus – donec sit amet urna lorem ipsum lorem!”

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd;``Wie omwille van Allah een moskee bouwt, al is het gelijk of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem of haar een huis in het Paradijs.`` (al-Boekhaari en Moeslim).

Doneer hieronder fisabillilah! Kunnen wij op jouw steun rekenen? Zorg ervoor dat je “letterlijk” een pilaar van de moskee wordt.
Moge Allah jouw donatie accepteren.